Webbkommunikation

Webbtjänsten Sibbo.fi utvecklas kontinuerligt. Den nya sibbo.fi-webbtjänsten publicerades i december 2020.

Huvudansvaret för webbtjänsten samt ansvaret för innehållet och uppdateringen av de gemensamma sidorna ligger hos Sibbo kommuns kommunikationsenhet. Verksamhetsområdena ansvarar för innehållet och uppdateringen av sina egna sidor.

Målet är att webbtjänsten innehåller så aktuell och korrekt information som möjligt. Sibbo kommun ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, kostnader eller olägenheter som orsakas på grund av eventuella felaktiga uppgifter eller tekniska problemsituationer.

Kakor

Webbtjänsten sibbo.fi använder kakor (cookies). Kakor används för att följa antalet besökare på webbtjänsten samt för att samla övrig information om webbplatsbesökare. Det är också möjligt att inaktivera kakorna. Kakorna inaktiveras genom att justera webbläsarens inställningar. Det är dock bra att komma ihåg att kakorna kan vara en förutsättning för att vissa tjänster fungerar som de ska.

Sibbo kommun använder tjänsten Siteimprove Analytics för att bland annat föra statistik över antalet besökare, den genomsnittliga besökstiden och de mest populära sidorna. Informationen används för att utveckla webbtjänsten. Kommunen kan inte identifiera enskilda besökare med hjälp av den samlade informationen.

Dataskydd

Du kan bekanta dig närmare med hur personuppgifter behandlas i webbtjänsten sibbo.fi genom att läsa delen ”Dataskydd”.

Tillgänglighet

Webbtillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt, oberoende av situationen eller eventuella begränsningar i deras funktionsförmåga.

Tillgängligheten är särskilt viktig för personer med funktionsnedsättningar, för äldre, eller för personer som har kognitiva problem, men en tillgänglig webbtjänst gynnar alla användare. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten.

När man planerar och skapar en tillgänglig digital tjänst beaktar man tre delområden:

  • det tekniska genomförandet
  • användbarheten och
  • ett tydligt och begripligt innehåll.

Tillgänglighetsutlåtandet kan läsas i webbtjänsten sibbo.fi.

Gör så här

Du kan ge anonym respons om webbtjänsten sibbo.fi genom att klicka på knappen ”Jag vill ge respons” nedan på sibbo.fi. Om du vill ha ett svar kan du lämna in respons eller en kontaktbegäran via webbtjänsten Mina tjänster. Användningen av tjänsten förutsätter att du identifierar dig.

E-tjänst

Länkar