Kommunikationsstrategi och varumärke

Kommunikationsstrategi

Strategin säger så här om kommunikation och delaktighet:

  • Vi kommunicerar tidsenligt på två språk.
  • Vi fungerar transparent. Vi är en bra och pålitlig samarbetspartner.
  • I Sibbo är det lätt att få information, delta och påverka.
  • Kommunen informerar öppet, ärligt och tydligt både på finska och svenska. Vi utvecklar våra tjänster tillsammans. Vi utvecklar våra tjänster aktivt tillsammans med invånare och andra kunder. Vi erbjuder olika möjligheter att delta och påverka direkt i olika situationer. Vi berättar om planer och förslag i ett sådant skede att det är möjligt att ta ställning till dem och påverka dem. Vi kommunicerar tydligt om de praktiska konsekvenserna ur kundens synvinkel. Vi använder ett människonära språk och lättförståeliga ord.
  • Varje anställd har en roll både i den interna och externa kommunikationen. Vi kommunicerar med kunderna via de kanaler där de är närvarande och som är lämpliga för ändamålet. Vi vill rikta vår kommunikation så att den passar invånarens familjesituation, intresse eller boplats.
  • Vi ökar marknadskommunikationen för att locka fler invånare, företag och turister till Sibbo samt för att göra våra tjänster mer bekanta. I all vår kommunikation och växelverkan använder vi Sibbos eget visuella uttryck så att kunden identifierar tjänsterna som Sibbo kommuns tjänster.

Sibbos varumärkesguide

Varumärkesguiden berättar hur Sibbo låter och ser ut. Varumärkesguiden ger instruktioner bland annat om Sibbos logga, vapen, slogan, mönster och Sibbe-varg.

Sibbo kommun gjorde varumärkessamarbete tillsammans med yrkeshögskolan Haaga-Helia. Eleverna som studerar försäljning och visuell marknadsföring vid Haaga-Helias Borgåavdelning sammanfattade, som en del av sina studier, kommunens varumärke och skapade förslag till kommunens visuella identitet under vårterminen 2017. Som bakgrund till förslagen fanns bl.a. en undersökning, där eleverna intervjuade både Sibbobor och personer från andra orter.

Av förslagen valdes ett till att bearbetas. Förslaget var skapat av Matilda Isohella, Hanna Karlsson, Janina Niiranen, Fanny Ollas och Minna Väänänen. Isohella och Karlsson utformade förslaget till en färdig varumärkesguide i samarbete med Sibbo kommun.

Fullmäktige godkände varumärkesguiden på sitt möte 29.1.2018.

Gör så här

Du kan bekanta dig med kommunens varumärkesguide.