Kommunikationsstrategi och varumärke

Kommunikationsstrategi

Strategin säger så här om kommunikation och delaktighet:

Värderingar:

  • Tjänstvillighet - Vi ställer kunden i centrum i all vår verksamhet. Vi är snabba och flexibla. Vi betjänar alla på ett högklassigt och vänligt sätt.
  • Öppenhet - Vår information är tidsenlig och tvåspråkig. Vår verksamhet är transparent. Vi är en bra, pålitlig och interaktiv samarbetspartner.
  • Uppfinningsrikedom - Vi förnyar vår verksamhet enligt principen om ständig utveckling. Vi är kända för våra kreativa och modiga lösningar.

God förvaltning och kommunikation, Vad vi strävar efter:

  • Vi engagerar aktivt invånarna att delta, bland annat med hjälp av någon slagsbarometer.
  • Utöver att uträtta ärenden på plats erbjuder kommunen även invånarna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster.
  • Våra tjänsteprocesser är transparenta.
  • Kundtillfredsställelsen mäts inom alla tjänster.
  • Kommunens kommunikation håller en god nivå. Vi kommunicerar på finska och svenska i invånarnas viktigaste kommunikationskanaler.
  • Vi bedömer kommunikationens effektivitet och förmåga att nå ut till invånarna.

Vad vi måste lyckas med under denna fullmäktigeperiod för att uppnå vårt mål:

  • Vi erbjuder invånarna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster.

Sibbos varumärkesguide

Varumärkesguiden berättar hur Sibbo låter och ser ut. Varumärkesguiden ger instruktioner bland annat om Sibbos logga, vapen, slogan, mönster och Sibbe-varg.

Sibbo kommun gjorde varumärkessamarbete tillsammans med yrkeshögskolan Haaga-Helia. Eleverna som studerar försäljning och visuell marknadsföring vid Haaga-Helias Borgåavdelning sammanfattade, som en del av sina studier, kommunens varumärke och skapade förslag till kommunens visuella identitet under vårterminen 2017. Som bakgrund till förslagen fanns bl.a. en undersökning, där eleverna intervjuade både Sibbobor och personer från andra orter.

Av förslagen valdes ett till att bearbetas. Förslaget var skapat av Matilda Isohella, Hanna Karlsson, Janina Niiranen, Fanny Ollas och Minna Väänänen. Isohella och Karlsson utformade förslaget till en färdig varumärkesguide i samarbete med Sibbo kommun.

Fullmäktige godkände varumärkesguiden på sitt möte 29.1.2018.

Gör så här

Du kan bekanta dig med kommunens varumärkesguide.