Datasäkerhetspolicy

Med informationssäkerhet avses administrativa och tekniska åtgärder genom vilka det säkerställs informationens konfidentialitet, dvs. att information är tillgänglig endast för dem som har rätt att använda den integritet, dvs. att informationen inte kan ändras av andra än dem som har rätt till detta samt användbarhet, dvs. att informationen och informationssystemen kan utnyttjas av dem som har rätt att använda informationen och systemen.

Gör så här

Bekanta dig med datasäkerhetspolicyn via denna länken.