Utarbetandet av planen för tryggt och hållbart resande i Sibbo har börjat – svara på enkäten!

 

Sibbo kommun och NTM-centralen i Nyland utreder vilka erfarenheter och synpunkter Sibboborna och de som rör sig i Sibbo har när det gäller förhållandena i trafikmiljön och dess utvecklingsbehov genom en enkät som är öppen för alla. Svaren används vid planeringen av utvecklingsåtgärder för trafikmiljön och prioriteringsområden för trafiksäkerhetsarbetet.

Genom enkäten kartläggs bland annat platser som är besvärliga med tanke på trafiksäkerheten samt platser där olyckor eller nära ögat-situationer inträffat. Enkäten utarbetas av A-Insinöörit.

Enkäten kan besvaras under tiden 16.5–29.5.2022. Kysely liikenteen turvallisuudesta sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteista Sipoon alueella – Enkät om trafiksäkerhet samt förhållandena för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik i Sibboområdet (maptionnaire.com)

Vi hoppas att du vill svara på enkäten oberoende av din ålder och på vilket sätt och var du rör dig i Sibbo. Genom att svara kan du också påverka utvecklandet av förhållandena i den miljö där du själv rör dig.

Mer information fås av:

Marjo Bruun, Sibbo kommun, marjo.bruun@sibbo.fi

Herkko Jokela, NTM-centralen i Nyland, herkko.jokela@ely-keskus.fi

Piritta Laitakari, A-Insinöörit, piritta.laitakari@ains.fi

Senast uppdaterad 16.05.2022