Sipoon turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen on käynnistynyt – vastaa kyselyyn!

 

Sipoon kunta ja Uudenmaan ELY-keskus selvittävät sipoolaisten ja Sipoossa liikkuvien kokemuksia ja näkemyksiä liikenneympäristön olosuhteista ja kehittämistarpeista kaikille avoimella kyselyllä. Saatuja vastauksia hyödynnetään liikenneympäristön kehittämistoimenpiteitä ja liikenneturvallisuustyön painopisteitä suunniteltaessa.

Kyselyssä kartoitetaan mm. liikenneturvallisuuden kannalta hankalia paikkoja sekä kohteita, joissa on tapahtunut onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita. Kyselyn toteuttaa A-Insinöörit.

Kysely on avoinna 16.5.–29.5.2022 välisenä aikana. Kysely liikenteen turvallisuudesta sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteista Sipoon alueella – Enkät om trafiksäkerhet samt förhållandena för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik i Sibboområdet (maptionnaire.com)

Toivomme sinun vastaavan kyselyyn riippumatta siitä, minkä ikäinen olet ja millä tavoin tai missä päin Sipoota liikut. Vastaamalla voit vaikuttaa oman liikkumisympäristösi olosuhteiden kehittämiseen.

Lisätietoja antavat:

Marjo Bruun, Sipoon kunta, marjo.bruun@sipoo.fi

Herkko Jokela, Uudenmaan ELY-keskus, herkko.jokela@ely-keskus.fi

Piritta Laitakari, A-Insinöörit, piritta.laitakari@ains.fi

Viimeksi muokattu 16.05.2022