Tio år, hundratals kunder, otaliga möten och berättelser – Sysselsättningsenheten Vägskälet fyller tio år

Bild: Växterna frodades i den ymniga trädgården på gården till Vägskälets tidigare kontorslokal. Medlemmarna skötte odlingarna själva.

–Från början var det tänkt att Vägskälet bara skulle erbjuda gruppaktivitet i liten skala. Men behovet av verksamheten var uppenbart och redan under det första året räknades antalet deltagare till tiotals. I dag är det hundratals, säger sysselsättningschef Lassi Puonti, som har lett Vägskälet sedan starten.

Under årens lopp har Vägskälet erbjudit ett brett utbud av aktiviteter. Tack vare verksamheten har Sibbobor bland annat deltagit i rehabiliterande arbetsverksamhet, lönesubventionerat arbete och läroavtalsstudier. Samtidigt har man skapat tjänster för invånarna i Sibbo. Vissa verksamheter har startat och sedan upphört eller flyttats till en annan aktör, t.ex. Matkahuoltos pakettjänst, Café Dösis och Café Diem.

En försäljingsdisk i ett kafe. Bullor på fat och person står bakom disken.
Vägskälet har under årens lopp tillhandahållit flera kaféer som serverat Sibbobor förfriskningar, luncher och delikatesser. Kommer du ihåg Café Dösis, Café Diem eller Café Emilie, som också syns här på bilden? Samtidigt har kaféerna fungerat som inlärningsmiljöer för många.

Det pågår dock minst lika många aktiviteter för närvarande. Vägskälet förvaltar till exempel Sibbo kommuns begravningsplats för smådjur, Gyllene lunden, samt uthyrning och underhåll av havsstrandvillan Lövhyddan. Fixa Sibbo reparerar närmiljön för invånarna i Sibbo. Navigatorn är en plats där man får gratis hjälp och handledning med ärenden som berör arbete, utbildning, vardag och delaktighet. Cafeterian i Sockengården tar hand om den kommunala personalens välbefinnande på jobbet. Den gamla vattenverksbyggnaden i Östanåparken fungerar som en inlärningsmiljö för renoveringsbyggande. Gamla möbler återvinns och får på så sätt ett nytt liv.

En graffitifigur på väggen och bakom syns byggmaterial och en person klädd i arbetskläder.
Vägskälet och Keuda renoverar tillsammans Nickby sjukhus gamla vattenverksbyggnad till mötes- och utbildningslokaler. Renoveringsprojektet är en viktig inlärningsmiljö för många.

–Det har funnits glädje och skratt under åren, men också sorg och förlust. Vägskälet har bildat ett eget samhälle som nästan liknar en stor familj. Och som det ofta händer i stora familjer har vi också kunnat säga rakt ut hur vi tycker. Vi är alla likvärdiga individer, som var och en går vidare i livet när den tiden är inne för oss. Det svåraste med det här jobbet är att göra sig själv onödig för andra, även om just det är egentligen målet med jobbet, säger Puonti.

Vägskälet var länge ett aktivitetscenter som lydde under social- och hälsovårdstjänsterna. År 2020 blev det dock en fristående sysselsättningsenhet och överfördes till kommunens Utvecklings- och planläggningscentral. I och med förändringen blev Vägskälet närmare knutet till kommunens näringslivsverksamhet och företagstjänster. Enheten fick även som uppdrag att ansvara för den strategiska planeringen av sysselsättningsverksamheten.

Två stora matlådor på en lastningskaj och en paketbil framför kajen.
Parklunch kunde delas ut förra sommaren tack vare Vägskälet som skötte leveransen av maten till utdelningsställena.

Förändringar väntas också under de kommande åren, då först välfärdsområdena inleder sin verksamhet och sedan arbets- och näringstjänsterna reformeras och överförs till de finländska kommunerna år 2024. Vad som däremot är säkert är att Vägskälet kommer att förbli en säker och genuin mötesplats där alla är välkomna.

– Varje möte lär oss alltid något nytt, antingen om varje persons egen historia eller om oss själva som anställda, säger Puonti.

Vägskälet firar sitt egentliga jubileum onsdagen den 30 mars, men ett större firande kommer att äga rum vid Vägskälets sommarfest nästa sommar. Alla gamla och nuvarande medlemmar av Vägskälet är välkomna till sommarfesten. Anmäl dig genom att ringa Vägskälets sekreterare på numret 040 191 4435.

Flera möbler i ett rum: tiotals lampor, bord och en diskho.
Många gamla och begagnade möbler har fått ett nytt liv genom Vägskälets möbelåtervinning.

Vägskälet – vem, var och hur?

Sysselsättningsenheten Vägskälet koordinerar arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte i Sibbo kommun. Vägskälet är en trygg och genuin träffpunkt som erbjuder tröskelfri service. Vägskälet erbjuder både unga och vuxna en möjlighet att inom ramen för sina egna resurser delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, arbetsprövning, lönesubventionerat arbete eller läroavtalsstudier.

Länkar:

Vägskälet på sibbo.fi
Vägskälet på Facebook
Vägskälet på Instagram

Reflexer som hänger i ett träd.
Ungdomsverkstaden Rastis har skapat ett brett utbud av hantverk och produkter för försäljning. Dessutom har Rastis bland annat tillverkat reflexer för Vägskälets och Sibbo instituts gemensamma reflexträd.
Paketbilen och på sidan av bilen text Fiksaa Sipoo.
Fixa Sibbo har städat upp otaliga mängder graffiti, rätat ut lutande trafikmärken och tagit hand om många, många andra reparationsarbeten som rapporterats av invånarna.
Trädgårdsmöblar utomhus. Ett bord och stolar.
Vägskälets ambulerande fastighetsarbetare utför mindre reparationer och underhållsarbeten på kommunens fastigheter. En av förra sommarens uppgifter var att underhålla trädgårdsmöblerna i seniorcentret. Stolarna, bänkarna och borden tvättades, slipades och fick en ny oljefinish som gav dem ett vackrare utseende.
Lådor, papplådor och annat material i en paketbil.
Vägskälets bilpatrull har utfört ett brett utbud av transportarbete. Här på bilden håller man på att leverera röstningsmaterial som behövdes för förhandsröstningslokalerna i det föregående kommunalvalet.

 

Senast uppdaterad 23.03.2022