Vattenläckaget har reparerats och vattendistributionen håller på att normaliseras i Kalkstrand

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Sibbo Vatten
tfn 050-5544538

Senast uppdaterad 20.05.2022