Störningar i vattendistributionen på Kalkstrand område

Vattendistributionen normaliseras så fort som möjligt men det kan ta flera dagar

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Sibbo Vatten
tfn 050-5544538

Senast uppdaterad 13.05.2022