Skolavslutningen sysselsätter polisen, ungdomstjänsterna och församlingen

Polisen övervakar festandet av skolavslutningen på hela Östra Nylands polisinrättningsområde

Polisen har även i år berett sig på att övervaka festandet av skolavslutningen på hela Östra Nylands polisinrättningsområde. Skolorna avslutas för det här läseåret lördagen den 4.6.2022 och det väntas att barn och unga samlas för att fira slutet av skolåret och början på sommarlovet.

Precis som tidigare år, förverkligas övervakandet under kvällen i tätt samarbete med Östra Nylands kommuners ungdomstjänster. Med som ungas stöd i sin egen roll finns även bl.a. SPR och socialtjänsterna.

– På kvällen efter skolavslutningen är det vanligt att unga använder berusningsmedel, vilket ökar olycksfallsriskerna. Största delen av barn och unga firar dock även denna vår skolavslutningen utan problem, berättar kommissarie Jarmo Ojala.

Föräldrar önskas vara anträffbaera under avslutningsveckoslutet

Polisen önskar att vårdnadshavare till minderåriga som firar skolavslutningen ser till att de är anträffbara per telefon på kvällen 4.6. och 5.6. att de svarar på samtal som kommer från okända nummer. Samtalet kan komma från exempelvis polisen eller en ungdomsarbetare.

-De senaste åren har föräldrarna varit tillgängliga och svarat på samtal och de hämtat själva hem sina unga från festplatserna. Vi önskar givetvis att samarbetet med föräldrarna ska fungera lika bra även detta år, konstaterar Ojala.

Det är viktigt att spelreglerna för ansvarsfullt festande diskuteras i hemmen före skolavslutningsveckoslutet

-Det är viktigt att vårdnadshavare pratar med sina barn och unga om de aktuella riskerna i anslutning till skolavslutningsfirandet. Då man tydligt kommit överens om spelreglerna hemma på förhand, minskar risken för olyckor. Hemkomsttider och andra begränsningar kan harma den unga, men meddelar också om nånting mycket viktigt, att man bryr sig, påminner kommissarie Ojala.

De traditionella samlingsplatserna är populära bland unga från år till år

De unga samlas troligtvis även denna vår vid Molnträsket och Kalkstrand i Sibbo.

Tilläggsinformation från Östra Nylands polis: kommissarie Jarmo Ojala, tel. 0295 436449

Saapas-gruppen patrullerar även på skolavslutningskvällen

Saapas-gruppen, som Sibbo kommun i samarbete med både svenska och finska församlingen har grundat, patrullerar under dagen och kvällen, i fråga. Målet med Saapas-verksamheten är att hämta trygga och pålitliga vuxna in i gatubilden, som  lyssnar och vid behov hjälper de unga. Verksamheten går ut på att stöda och hjälpa unga både socialt, psykiskt och fysiskt. De frivilliga vid Saapas-verksamheten känner man igen på deras västar, som på ryggen har en stor orange logo, formad som en stövel. Vid behov får man tag i dem genom att ringa:

Specialungdomsarbetare Feeja Haarmann tel. 050 437 8221

Ungdomsarbetsledare Sanna Rauhala tel. 050 469 6806

Senast uppdaterad 06.07.2022