Sibbos grönregister kan nu granskas på kommunens webbplats

I grönregistret kan du se Sibbo kommuns allmänna grönområden, parker, lekparker och lekredskap, sopkärl, stationer med hundbajspåsar, träd, buskar och perenner samt många slags uppgifter om allt detta. När du klickar på kartan på till exempel symbolen för sopkärl eller lekredskap, öppnas uppgifter om det för dig.

Du kan till exempel se i vilken kondition lekredskapet eller sopkärlet är enligt klassificeringen och när det har senast granskats. Du kan också se vem som är underhållsskyldig för lekredskapet eller sopkärlet, till exempel Sibbo kommuns Gator och grönområden eller Lokalitetsförvaltning. En del av lekredskapen har också uppgifter om installationsåret, och en del av träden har uppgifter om planteringsdatumet.

Kommunens enhet Gator och grönområden producerar registrets uppgifter. Registret har öppnats på kommunens webbplats, och vem som helst kan ta en titt på det.

Uppgifter om ett lekredskap i Fågelängens lekpark har klickats fram på kartan. Det är fråga om en klätterställning vars kondition är god och vars underhållskyldighet hör till Gator och grönområden.
Uppgifter om ett lekredskap i Fågelängens lekpark har klickats fram på kartan. Det är fråga om en klätterställning vars kondition är god och vars underhållskyldighet hör till Gator och grönområden.

Navigera i kartans högra kant

Det går att navigera på kartunderlaget i menyn i den övre högra kanten. Med knapparna kan du kan kryssa i vilka uppgifter du vill granska. Du kan granska till exempel endast lek- och idrottsredskap eller hela materialet om du vill.

Med förteckningsknappen kan du öppna innehållsförteckningen, som berättar vad olika figurer, prickar och färger symboliserar på kartan.

Karta och informationen från grönregister på kartan.
Det går att navigera på kartunderlaget i menyn i den övre högra kanten. Pilarna i bilden pekar på knapparna som öppnas till valbara kartlager och en innehållsförteckning.

Du kan röra dig på kartan med mus. Du kan zooma in och ut på kartan med plus- och minusknapparna i kartans nedre högra kant.

Senast uppdaterad 25.06.2024