Sibbo kommun och Fortum förbereder planeringen av ett datacenterprojekt i Stormosskärrets område

Ett avtal för att starta planläggning skulle möjliggöra byggandet av ett nytt arbetsplatsområde på ett markområde som ligger i Savijärvi och ägs av kommunen. På grundval av avtalet skulle kommunen inleda planering av en detaljplan för området.

När detaljplanen är färdig har kommunen och Fortum som avsikt att avtala om tomtens ägande. De egentliga investeringarna i området skulle göras av aktören som bygger datacentret.

Enligt Albert Andersson, samhällsdirektör i Sibbo kommun, möjliggör projektet skapandet av nya arbetsplatser i Sibbo. ”Vi är glada över att ett nytt arbetsplatsområde utvecklas och att Sibbo intresserar även Fortum som placeringsort. Förhandlingsklimatet med Fortum har varit öppet och bra, vilket har gjort det möjligt att främja det här viktiga projektet i snabb takt”, säger Andersson. 

Fortums mål är att utveckla och marknadsföra området till potentiella anläggningsinvesterare och göra det möjligt för aktörer att genomföra projektet smidigt. Stormosskärret ligger nära Fingrids elstation, vilket tillsammans med goda trafikförbindelser, läget samt tillgången till arbetskraft gör det till en utmärkt plats. I enlighet med sin strategi främjar Fortum grön omställning baserad på ren elproduktion”, konstaterar Vesa Maso vid Fortums enhet Industrial Customer Electrification.

Senast uppdaterad 05.07.2024