Sipoon kunta ja Fortum valmistelevat kaavoituksen aloittamista datakeskushankkeelle Stormosskärretin alueelle

Kaavoituksen aloittamissopimus mahdollistaisi uuden työpaikka-alueen toteuttamisen kunnan omistuksessa olevalle maa-alueelle Savijärven alueella. Sopimuksen perusteella Sipoon kunta alkaisi työstää alueelle asemakaavaa.

Asemakaavan valmistuttua kunnan ja Fortumin on tarkoitus sopia tontin omistuksesta. Varsinaiset investoinnit alueille tekisi datakeskushankkeiden toteuttaja.

Sipoon yhdyskuntajohtaja Albert Andersson kuvailee hankkeen mahdollistavan uusien työpaikkojen luomisen Sipooseen. ”Iloitsemme uuden työpaikka-alueen kehittymisestä ja siitä, että Sipoo kiinnostaa sijoittumispaikkana myös Fortumia. Avoin ja hyvä neuvotteluilmapiiri Fortumin kanssa on mahdollistanut sen, että olemme voineet edistää tätä merkittävää hanketta ripeästi”, Andersson sanoo.

Fortumin tavoitteena on kehittää ja markkinoida aluetta potentiaalisille laitosinvestoinnin tekijöille ja mahdollistaa toimijoille sujuva hankkeen toteutus. Stormosskärret sijaitsee lähellä Fingridin sähköasemaa, mikä yhdessä hyvien liikenneyhteyksien, sijainnin sekä työvoiman saatavuuden näkökulmasta tekee siitä erinomaisen kohteen. Fortum strategiansa mukaisesti edistää puhtaaseen sähköntuotantoon perustuvaa vihreää siirtymää”, toteaa Vesa Maso Fortumin Industrial Customer Electrification -yksiköstä.

Viimeksi muokattu 05.07.2024