Sibbo kommun fortsätter tillämpa strängare coronavirusbegränsningar och rekommendationer fram till slutet av januari

-Antalet bekräftade coronafall har fortfarande varit stort i Nyland, med flera nya fall varje vecka även i Sibbo. Med tanke på epidemisituationen är det således ännu inte möjligt att avveckla begränsningarna. Vi följer noggrant med epidemisituationen och begränsningarna justeras enligt situationsutvecklingen, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Att begränsningarna nu förlängs betyder i praktiken exempelvis det att biblioteken betjänar fram till 31 januari betjänar enbart kunder som uträttar sina ärenden i bibliotekslokalerna eller avhämtar reserverat material. Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar fram till 31.1.2021. Kommunens alla offentliga inomhuslokaler förutom ungdomslokalerna hålls stängda fram till 31.1.2021.

Gymnasierna och läroanstalterna på andra stadiet fortsätter med distansundervisning. Kommunen bedömer dock situationen på nytt i slutet av nästa vecka och bestämmer huruvida närundervisning kunde ordnas åtminstone delvis för gymnasieelever som förbereder sig inför studentskrivningarna. Undervisningen i Sibbos högstadieskolor fortsätter tills vidare som närundervisning. Rekommendationen om munskydd och hygienanvisningarna beaktas i skolorna.

Sibbo institut fortsätter att ordna undervisningen på distans i mån av möjlighet. Undantag utgör verksamhet för personer under 15 år samt utbildningar för långtidsarbetslösa och invandrare. De fortsätter som närundervisning som tidigare.

Det rekommenderas fortfarande att hobbyverksamhet i vuxengrupper avbryts både utomhus och inomhus. Hobbyverksamhet i grupp för barn och unga, dvs. personer under 20 år, kan ordnas utomhus men inte inomhus med iakttagande av säkerhetsavstånden. Kommunen upprepar sin rekommendation om att även privata aktörer, så som företag, stänger sina inomhuslokaler för motions- och fritidsaktiviteter riktade till allmänheten och kunderna och följer rekommendationerna om hobbyverksamhet i grupp.

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbsida. Du får även information om regionala och nationella rekommendationer och begräsningar på HUS webbplats, Statsrådets webbplats och på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Sök dig till test

Vi ber fortfarande alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga.

Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117.

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Coronavaccineringarna inleds i Sibbo

Coronavaccineringarna inleds på Nickby social- och hälsostation i Sibbo i början av nästa vecka. Det första vaccinpartiet torde anlända till Sibbo på måndag (11.1.2021). Därefter börjar man genast vaccinera social- och hälsovårdstjänsternas personal samt boende på kommunens enheter för dygnetruntvård.

Tidpunkten för vaccineringen av övriga kommuninvånargrupper och personal ska fortfarande preciseras. Vaccinationerna följer den nationella ordning som THL anger och tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Du kan läsa mer om coronavaccineringen och hur den inleds i pressmeddelandet publicerat 5.1.2021 genom att klicka på den här länken.

 

 

Senast uppdaterad 07.01.2021