Coronavaccineringarna inleds i Sibbo i början av nästa vecka

– Avvikande från de tidigare preliminära bedömningarna kan vi inleda vaccineringen i Nickby social- och hälsostation här i Sibbo. Vår personal besöker också dygnet-runt-boendevårdsenheter i Sibbo för att vaccinera boende där. Vaccinet ska förvaras noggrant för att behålla dess hållbarhet, men det får ändå packas och transporteras i mindre partier än vad som först uppskattades. Vaccineringen av vår personal och boende i boendeserviceenheterna går smidigare när det är möjligt att administrera vaccinen här i Sibbo, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Det första partiet som levereras till Sibbo är Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin, vars hållbarhet i kylskåpstemperatur är bara fem dygn. Vaccinet ger skydd först efter två injektioner. Den andra injektionen ges tidigast 21 dagar efter den första dosen. Den första dosen ger personen alltså inte ännu tillräckligt skydd mot viruset. En vaccinationstid för den andra dosen ges i samband med den första injektionen.

Vaccinationsordningen baserar sig på en nationell strategi

De första som vaccineras i Sibbo är bland annat hälsocentralens personal som löper risken för att bli exponerad för coronaviruset i sitt arbete, samt personalen och boende på boendeserviceenheterna. Enligt den nationella strategin är förutom personalen som sköter om coronapatienterna och omsorgspersonalen också boende inom dygnet runt-omsorgen bland dem som vaccineras först.

Enligt nuvarande uppskattningar torde man under vecka 3 kunna börja vaccinera även personal och boende i privata boendeserviceenheter i Sibbo. Som det nu ser ut kan även dessa vaccineringar ges i boendeenheterna. Närmare arrangemang överenskoms med de privata boendeserviceenheterna.

”Vi hoppas att så många som möjligt låter sig vaccineras”

Tidpunkten för vaccineringen av övriga kommuninvånargrupper och personal ska fortfarande preciseras. Vaccinationerna följer den nationella ordning som THL anger och tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Kommunen informerar målgrupperna direkt om vaccinationerna via pressen och på kommunens webbplats.

-Ingen tvingas att ta vaccinet, men det erbjuds inom sin tid till hela populationen. Vi hoppas att så många som möjligt låter sig vaccineras och uppmuntrar alla att agera när de står i vaccineringstur. En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger bästa resultat i bekämpningen av coronasmittan, säger Kokko.

Länkar:
THL: Mer information om BNT162b2-vaccinet mot coronaviruset
THL: Anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin
THL: Vacciner och coronaviruset
Social- och hälsovårdsministeriet: Coronaviruset och vaccinutvecklingen

 

 

 

Senast uppdaterad 12.04.2021