Saapas-info 16.2. kl. 18 församlingshemmet (Stora Byvägen 1)

Sibbo Ungdomstjänster, Sibbo svenska församling samt Sipoon suomalainen seurakunta söker frivilliga vuxna med till Saapas-verksamhetens gatupatrull i Sibbo.

Målet med Saapas-verksamheten är att det finns trygga och pålitliga vuxna in i gatubilden, speciellt under olika evenemang.

En utbildning ordnas för frivilliga under mars-april.

Under utbildningen ges introduktion i verksamheten och de praktiska tillvägagångssätten gås igenom.

Utbildningen inleds med ett gemensamt startläger på Nilsas lägergård, 11.–13.3.

Ta kontakt, om verksamheten intresserar dig:

Sanna Rauhala, sanna.rauhala@evl.fi tfn 050 469 6806

Noora Huovinen, noora.huovinen@sipoo.fi tfn 050 341 8938

Senast uppdaterad 06.07.2022