Röstningsskedet i projektet #MittSibbo24 för deltagande budgetering har avslutats – de invånaridéer som ska genomföras är nu klara! 

I röstningsskedet fick Sibboborna rösta fritt mellan de två objekten i den deltagande budgeteringen, dock högst på tre förslag bland de åtta idéer som invånarna gett. Invånarnas röster fördelades nästan jämnt mellan objektet i Nickby (Stora Byvägen 30) och objektet i Söderkulla (Lärdomsvägen 6). Även skillnaderna i antalet röster för de mest populära idéerna var mycket små. 

Enligt projektplanen genomförs de ca 1–2 idéer som för de båda objekten fått mest röster i den deltagande budgeteringen. Genomförandet sker i den ordning som röstningsresultatet bestämmer – med hänsyn till objektens utrymmesbegränsningar och den totala budgeten på 50 000 euro som reserverats för projektet. 

Invånarpark i Nickby och konditionsredskap för utomhusbruk i Söderkulla 

Baserat på omröstningsresultatet genomförs i Nickby invånaridén ”Invånarpark A” (70 röster) och i Söderkulla ’’Konditionsredskap för utomhusbruk’’ (48 röster). 

Upplivandet av objektet i den deltagande budgeteringen i Nickby avgjordes med en skillnad på endast fem röster till förmån för invånarparken. På andra plats (65 röster) med liten marginal i omröstningen kom ”Cykelteknikbana och cykelservicepunkt”. Innan genomförandeskedet startar ska kommunens personal specificera detaljerna för invånarparken i Nickby.  

  • Detaljerna i invånarparken, som är tänkt att utgöra en mångsidig mötesplats för invånare i alla åldrar, lämnades medvetet öppna för senare granskning och flexibilitet i genomförandet. På grund av cykelteknikbanans stora popularitet och en andra plats i omröstningen med liten marginal kommer man ännu att kartlägga möjligheten att bygga en teknikbana i mindre skala på samma tomt som en del av invånarparken med olika aktiviteter. 

För objektet i Söderkulla i den deltagande budgeteringen röstade invånarna för konditionsredskap för utomhusbruk med åtta rösters marginal mot en motsvarande invånarpark (40 röster). Pengarna kommer att användas till att köpa några högklassiga konditionsredskap för utomhusbruk till objektet. I framtiden när byggandet av tomten på Lärdomsvägen inleds kommer redskapen att flyttas till en plats som utses av idrottstjänster. 

Konditionsredskapen för utomhusbruk kan placeras vid objektet för deltagande budgetering i Söderkulla tidigast när rivningsentreprenaden för skolcentret på Lärdomsvägen är slutförd. Rivningsentreprenaden ska vara slutförd senast i slutet av 2024, men det är möjligt att rivningsarbetet blir färdigt i förtid. 

Röstningsresultatet finns i sin helhet bakom denna länk. 

Genomförandet av idéerna startar snart 

Enligt plan ska genomförandet av de av invånarnas idéer som vann omröstningen inledas under sommaren, och målet är att invånarna ska kunna ta i bruk objekten i den deltagande budgeteringen senast i början av hösten. Under sommaren och hösten kommer vi att informera om hur genomförandet av idéerna framskrider och när de blivit färdiga i våra kanaler. 

Du hittar mer detaljerade beskrivningarna av idéerna som röstades om bakom denna länk. 

Idéerna som förkastades i skedet när idéerna utvärderades och motiveringarna till det hittar du på projektets webbplats och bakom denna länk. 

Ett stort tack till alla som deltagit i den deltagande budgeteringen! 

Senast uppdaterad 04.07.2024