Osallistuvan budjetoinnin #MunSipoo24 -hankkeen äänestysvaihe on päättynyt – toteutettavat asukasideat ovat nyt selvillä!

Äänestysvaiheessa sipoolaiset saivat äänestää vapaasti osbu-kohteiden välillä korkeintaan kolmea valittavana ollutta ehdotusta kahdeksan asukasidean joukosta. Asukkaiden äänet jakautuivat lähestulkoon tasan Nikkilän (Iso Kylätie 30) ja Söderkullan (Opintie 6) osbu-kohteiden välillä. Myös erot suosituimpien ideoiden äänimäärissä olivat lopulta hyvin pieniä.

Hankesuunnitelman mukaisesti eniten ääniä saaneita ideoita toteutetaan molemmissa osbu-kohteissa noin 1–2 kappaletta äänestystuloksen määräämässä järjestyksessä – kohteiden tilarajoitteet ja hankkeelle varattu 50 000 € kokonaisbudjetti huomioiden.

Nikkilään asukaspuisto ja Söderkullaan ulkokuntoilulaitteita

Äänestystuloksen perusteella toteutettavaksi asukasideaksi Nikkilässä etenee ’’Asukaspuisto A’’ (70 ääntä) ja Söderkullassa ’’Ulkokuntoilulaitteet’’ (48 ääntä).

Nikkilän osbu-kohteen elävöittämisen kohtalo ratkesi lopulta viiden äänen erolla asukaspuiston hyväksi, kun ’’Tekniikkarata pyöräilyyn ja pyöränhuoltopiste’’ -idea jäi niukasti toiseksi (65 ääntä). Seuraavaksi kunta tarkentaa henkilökunnan kesken Nikkilän osbu-kohteeseen toteutettavan asukaspuiston yksityiskohtia ennen idean toteutusvaiheen käynnistämistä.

  • Kaikenikäisille asukkaille monipuoliseksi kohtaamispaikaksi tarkoitetun asukaspuistokokonaisuuden yksityiskohdat jätettiin tarkoituksella avoimiksi myöhempää tarkastelua ja toteutuksen joustavuutta varten. Äänestyksessä pienellä marginaalilla toiseksi jääneen tekniikkaradan suuren suosion myötä tarkoituksena on vielä kartoittaa mahdollisuutta toteuttaa tekniikkarata pienemmässä mittakaavassa samaiselle tontille osana tekemistä tarjoavaa asukaspuistokokonaisuutta.

Söderkullan osbu-kohteeseen asukkaat äänestivät uudet ulkokuntoilulaitteet kahdeksan äänen erolla toiseksi yltäneeseen vastaavaan asukaspuistoideaan (40 ääntä). Rahalla hankitaan kohteeseen muutamia laadukkaita ulkokuntoilulaitteita, jotka on tarkoitus siirtää tulevaisuudessa toisaalle liikuntapalveluiden parhaaksi katsomaan paikkaan Opintien tontin rakentumisen käynnistyessä.

Ulkokuntoilulaitteet voidaan sijoittaa Söderkullan osbu-kohteelle aikaisintaan Opintien koulukeskuksen purku-urakan valmistuttua kokonaisuudessaan. Purku-urakan valmistumisen takaraja on heinäkuun 2024 loppuun mennessä, mutta purkutyöt ovat mahdollisesti valmistumassa etuajassa.

Äänestystulos on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

Ideoiden toteutus käynnistymässä piakkoin

Äänestyksen voittaneiden asukasideoiden toteutus on tarkoitus käynnistää kesän aikana ja tavoitteena on saada molemmat osbu-kohteet asukkaiden käyttöön alkusyksyyn mennessä. Tiedotamme ideoiden toteutuksen etenemisestä ja valmistumisesta kanavissamme kesän ja syksyn aikana.

Voit tutustua tarkemmin äänestettävänä olleiden ideoiden kuvauksiin tarkemmin tämän linkin takaa.

Ideoiden arviointivaiheessa hylätyt ideat perusteluineen löytyvät hankkeen verkkosivuilta ja tämän linkin takaa.

Isot kiitokset kaikille osallistuvaan budjetointiin osallistuneille!

Viimeksi muokattu 04.07.2024