Rivningen av daghemmen i Västerskog inleds

Rivningsarbetet och byggandet av paviljongen medför buller i området. Dessutom kommer lastbilstrafiken att öka på vägavsnittet och det kan förekomma trafikstörningar eller stopp i trafiken.

Tidigare nyhet om ärendet:
Kommunstyrelsen diskuterade daghemslösningarna i södra Sibbo (9.6.2022)

Senast uppdaterad 24.08.2022