Prisförändringar i Sibbo Vattens grund- och bruksavgifter för år 2024 och 2025

 

Sibbo Vatten gör följande ändringar i vattenförsörjningsavgifterna från och med den 1 juli 2024 och den 1 januari 2025. Bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten höjs med 8 %. Dessutom höjs grundavgifterna för vatten och avloppsvatten med 8 %. Sibbo Vatten täcker alla kostnader för sin verksamhet med de avgifter som den tar ut, enligt kraven i lagen om vattentjänster.

Nivån på Sibbo Vattens investeringar har varit hög under flera år och kommer att förbli hög under de kommande åren. Huvuddelen av investeringarna är inriktade på byggande av nya bostadsområden, men mängden nätsaneringar och underhåll måste också ökas för att minska saneringsskulden och upprätthålla driftsäkerheten.

Sibbo Vattens taxa höjdes senast den 1 januari 2017. Sedan dess har den allmänna kostnadsnivån ökat avsevärt. Till exempel har byggnadsindexet som beskriver kostnadsnivån enbart för byggande inom sektorn stigit med mer än 25 % sedan den senaste höjningen av taxan. Prisförändringarna säkerställer produktionen av högklassiga vattenförsörjningstjänster även i framtiden, liksom bevarandet av den omfattande nätverksegendomens skick och värde.

Bruksavgifter från och med den 1 juli 2024 och 1 januari 2025

Nuvarande bruksavgift för vatten Nuvarande bruksavgift för avloppsvatten Sammanlagt Ny bruksavgift för vatten Ny bruksavgift för avloppsvatten Sammanlagt
Bruksavgifter €/m3, inkl. moms 24 %
1.7.2024 1,67 2,38 4,05 1,80 2,57 4,37
2025 1,94 2,78 4,72

Grundavgifter från och med den 1 juli 2024 och 1 januari 2025

Grundavgifter för vatten €/mån, inkl. moms 24 %
NS 7-20 NS 25-32 NS 40-
Nuvarande 9,31 54,93 127,87
Ny 2024 10,05 59,32 138,10
Ny 2025 10,86 64,07 149,15
Grundavgifter för avloppsvatten €/mån, inkl. moms 24 %
NS 7-20 NS 35-32 NS 40-
Nuvarande 13,81 83,35 191,48
Ny 2024 14,91 90,02 206,80
Ny 2025 16,11 97,22 223,34

Mätarstorleken i ett vanligt egnahemshus är i klass NS 7–20.

Senast uppdaterad 31.05.2024