Nickby social- och hälsostations avdelningstjänster flyttar tillfälligt – valet föll på Mäntsälä

Sibbo kommun har för avsikt att renovera den äldre delen av Nickby social- och hälsostation. Det omfattande renoveringsprojektet inleds tidigast i början av juni 2022. Projektet flyttar akut- och rehabiliteringsavdelningens och Regnbågens avdelningstjänster till tillfälliga lokaler.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutade godkänna arrangemangen för tillfälliga lokaler i Mäntsälä. En kartläggning av potentiella tillfälliga lokaler visade att avdelningslokalerna i Mäntsälä var den lämpligaste lösningen när det gäller lokalernas funktionalitet och anpassningsförmåga, läge, tillgänglighet och kostnader. Avdelningslokalerna på adressen Kaakkumäentie 1–3 ägs av Mäntsälä kommun, och Sibbo får tillgång till hela andra våningen och en del av tredje våningen.

Sibbo kommun planerar också att ordna busstransporter till de tillfälliga lokalerna från Nickby. Transporten betjänar både personalen och anhöriga till klienter på avdelningarna. Transporterna skulle vara kostnadsfria och gå minst tre gånger om dagen, sju dagar i veckan. Efter social- och hälsovårdsutskottets beslut undersöker kommunen också möjligheten till extra transporter för anhöriga.

Renoveringsprojektet omfattar hälsostationens äldre del. Projektets mål är att korrigera brister i de nuvarande lokalerna så att lokalerna bättre motsvarar klienternas och personalens aktuella behov och krav. Renoverings- och ändringsarbetena är omfattande och innebär bland annat att golvbeläggningen, våtutrymmena och belysningen förnyas och att ändringar görs i lokalernas fastighetsteknik och fastighetsautomation. Renoveringsarbetena beräknas ta cirka 12 månader.

En mer exakt tidtabell meddelas så snart som möjligt när lokalplaneringen har slutförts. Då preciserar man när renoveringsarbetet inleds och när flyttningen till de tillfälliga lokalerna blir aktuell.

Länkar:

Det tidigare pressmeddelandet om ärendet 25.3.2022: Den äldre delen av Nickby social- och hälsostation ska renoveras – Avdelningstjänsterna förslås flyttas till tillfälliga lokaler i Mäntsälä för den tid renoveringen pågår

Social- och hälsovårdsutskottets föredragningslistor och protokoll

Akut- och rehabiliteringsavdelningen på sibbo.fi

Regnbågen på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 04.04.2022