Regnbågen

Regnbågens avdelning är avsedd för äldre Sibbobor som är i behov av långtidsvård men som inte är i behov av akut sjukhusvård och vars vård inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna i det egna hemmet. Avdelningen har 32 platser. Mångprofessionellt arbetsmiljö garanterar vårdens kvalité.

Verksamhets idén baserar sig på respekt för de äldres egenbestämmanderätt och individualitet i en hemtrevlig och trygg omgivning ända till livets slut. Vi förverkligar funktionell och rehabiliterande arbetssätt och tar klienternas potential i beaktande i vården.

SIBBO KOMMUN HAR UPPDATERAT ANVISNINGEN OM BESÖK PÅ BOENDEENHETER FÖR ÄLDRE AVDELNINGEN.

Anvisningen har uppdaterats 9.5.2022 och den är i kraft tills vidare. Vi välkomnar besök, enligt besöksansvisningarna, på de äldres boendeenheter och Akut- och rehabiliteringsavdelningen. Det är också möjligt att besöka hem, fira bemärkelsedagar och göra utflykter, men ordnat på ett så tryggt vis som möjligt.

Genom att följa anvisningarna kan du bidra till ett tryggt besök för dig, för den du besöker och för vår personal. Vänligen läs besöksanvisningarna noggrant. Det är ytterst viktigt att du följer anvisningarna och skyddsåtgärderna under besöket. Vid behov ger personalen dig ytterligare anvisningar om besöken. Det är möjligt att göra små lindringar eller begränsningar i besöksanvisningarna av vägande skäl. Vid en corona- eller noroepidemi begränsar vi besök.

Kontaktuppgifter

Telefon

Rosa-team Regnbågen / Kontaktuppgifter

+358 401914366

Rosa-team (24h) Regnbågen / Kontaktuppgifter

+358 401914377

Jade-team Regnbågen / Kontaktuppgifter

+358 401914327

Jade-team (24h) Regnbågen / Kontaktuppgifter

+358 401914326

Lila-team Regnbågen / Kontaktuppgifter

+358 401914328

Lila-team (2) Regnbågen / Kontaktuppgifter

+358 401914329

Besöksinformation

Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä