Lokaler som används för hobbyverksamhet öppnar för vuxna den 1 februari – Offentliga tillställningar med sittplatser för högst 50 personer tillåts

Avvecklingen av lokalbegränsningarna gäller alla lokaler som varit stängda för vuxna såsom gym, motionslokaler och andra motsvarande lokaler för inomhusidrott samt simhallar och lokaler som används för amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp.

Sibbo kommuns motionslokaler öppnar också för vuxna genast i morgon den 1 februari. Kommunens Idrottstjänster börjar igen ordna motionsgrupper för vuxna den 7 februari.

Sibbo instituts kurser börjar ordnas som närundervisning den 7 februari. Vid närundervisningen ska man använda munskydd, hålla avstånd och iaktta god handhygien.

Små offentliga tillställningar inomhus tillåts

Tillställningar inomhus med sittplatser för högst 50 personer tillåts från och med den 1 februari. Varje deltagare måste ha en egen sittplats, dvs. platserna måste vara namngivna eller numrerade. Det är dock fortfarande förbjudet att ordna offentliga tillställningar inomhus för över 50 personer och små tillställningar utan sittplatser. Regionförvaltningsverkets beslut om offentliga tillställningar gäller till den 15 februari.

I kundlokaler måste man fortfarande se till att det finns tillräckligt med utrymme. Arrangörerna ansvariga för kundlokaler och allmänna lokaler ska ordna användningen av lokalerna på ett sätt som förebygger risken att kunderna eller verksamhetsdeltagarna smittas av coronaviruset på grund av nära kontakter med varandra. Arrangören kan till exempel begränsa antalet kunder, gradera besökarnas deltagande och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna. Denna bestämmelse gäller fram till den 15 februari.

Kommunen rekommenderar att även privata tillställningar inomhus begränsas till högst 50 personer. Rekommendationerna om munskydd och distansarbete gäller tills vidare fram till den 13 februari.

Belastningen inom hälsovården har inte ökat

Det har ansetts möjligt att gradvis lätta på restriktionerna tidigare än beräknat eftersom den ökade belastningen på social- och hälsovårdstjänsterna till följd av epidemin har avstannat på regional nivå. Epidemin belastar fortsättningsvist tjänsterna hårt och antalet smittfall är högt, men den höga belastningen är jämn.

De gällande stränga begränsningarna har hindrat långvariga kontakter mellan vuxna, vilket sannolikt tryggat social- och hälsovårdens bärkraft. Det är viktigt att gradvis och kontrollerat lätta på restriktionerna för att se till att sjukhusbelastningen inte börjar öka igen.

Man följer noggrant med epidemisituationen, och om den förbättras kan de restriktioner som fortfarande gäller upphävas tidigare än beräknat.

Kommunen slutar förmedla information om exponering

Skolorna, daghemmen och kommunens andra tjänster, med undantag för social- och hälsovårdstjänsterna, informerar inte längre om eventuella exponeringar som rapporterats till dem. Till exempel skolorna och daghemmen informerar inte längre vårdnadshavarna via Wilma eller Daisy om insjuknade barn och eventuella exponeringar som rapporterats till dem.

Kommunen avstår från att informera om exponeringar eftersom frivillig karantän nu endast rekommenderas vid exponering inom familjer. Enligt de allmänna coronaanvisningarna behöver personer som exponerats på andra platser än i samma hushåll endast noggrant följa med eventuella symtom, inte hålla sig i frivillig karantän. Därför anses det inte längre nödvändigt att informera om exponeringar eftersom de belastar personalen.

Även om du har insjuknat behöver du vanligtvis inte längre anmäla om exponeringen till kommunen. Undantaget är social- och hälsovårdstjänsterna, där man fortfarande hoppas att personer som har insjuknat ska anmäla om en eventuell exponering.

Länkar:

Regionförvaltningsverket meddelande 31.1.2022: Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi uudet rajoituspäätökset Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon – Uudenmaan liikunta-, virkistys- ja harrastustilat voi avata huomenna 1.2. (endast på finska)
THL:s bedömning av risken för coronavirus vid evenemang och sammankomster
Rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun
Anvisningar om coronatestning och hur man söker sig till test i olika situationer
Anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen

Senast uppdaterad 31.01.2022