Harrastustilat avautuvat aikuisten käyttöön 1.2. alkaen – Istumapaikalliset enintään 50 henkilön yleisötilaisuudet sallitaan

Harrastustilarajoitusten keventäminen koskee kaikkia aikuisilta suljettuna olleita tiloja, kuten kuntosaleja, liikuntasaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja sekä uimahalleja ja harrastajateatteriin tai vastaaviin ryhmäharrastuksiin käytettäviä tiloja.

Sipoon kunnan liikuntatilat avautuvat myös aikuisten käyttöön heti huomenna 1.2. alkaen. Aikuisten liikuntaryhmiä kunnan liikuntapalvelut käynnistävät 7.2. alkaen.

Sipoon opisto ehtii siirtyä lähiopetukseen kursseillaan 7.2. alkaen. Lähiopetuksessa edellytetään kasvomaskin käyttöä, väljyyttä ja käsihygieniasta huolehtimista.

Pienet yleisötilaisuudet sisätiloissa sallitaan

Sisätiloissa järjestettävät istumapaikalliset enintään 50 henkilön tilaisuudet sallitaan 1.2. alkaen. Jokaiselle osallistujalle tulee olla määritelty oma istumapaikka, eli istumapaikat tulee olla nimikoitu tai numeroitu. Sen sijaan yhä on kiellettyä järjestää sisätiloissa henkilömäärältä tätä isompia yleisötilaisuuksia ja pieniä tilaisuuksia, joissa ei ole istumapaikkoja. Aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksista on voimassa 15.2. saakka.

Asiakastiloissa on määrätty myös edelleen huolehtimaan järjestelyillä väljyyden säilymisestä. Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Tämä määräys on voimassa 15.2. saakka.

Kunta suosittelee, että myös yksityistilaisuudet rajoitettaisiin sisätiloissa enintään 50 henkilöön. Kasvomaski- ja etätyösuositukset ovat voimassa toistaiseksi ainakin 13.2. saakka.

Kuormitus terveydenhuollossa ei ole noussut

Koronarajoituksia on katsottu voitavan keventää asteittain ennakoitua aikaisemmin, koska epidemian aiheuttaman kuormituksen nousu sosiaali- ja terveyspalveluissa on pysähtynyt alueellisesti. Epidemia kuormittaa edelleen palveluita runsaasti ja tartuntoja on paljon, mutta kuormitus on tasaantunut korkealle tasolle.

Tähän asti voimassa olleet tiukat rajoitukset ovat vähentäneet aikuisten välisiä pitkäkestoisia kontakteja ja siten todennäköisesti turvanneet sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä. Rajoitusten keventäminen asteittain ja hallitusti on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, ettei sairaalakuormitus lähde uudestaan nousemaan.

Epidemiatilannetta seurataan tarkasti ja jos epidemiatilanne kehittyy parempaan suuntaan, on mahdollista purkaa myös vielä nyt voimaan jääviä rajoituksia ennakoitua aiemmin.

Kunnan palveluissa luovutaan altistusilmoitusten välittämisestä eteenpäin

Sipoon koulut, päiväkodit ja muut kunnalliset palvelut lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalveluita eivät enää välitä eteenpäin tietoa heille ilmoitetuista mahdollisista altistuksista. Esimerkiksi koulut ja päiväkodit eivät tiedota huoltajia Wilman tai Daisyn kautta heille ilmoitetuista lasten sairastumisista ja mahdollisista altistuksista.

Altistusten ilmoittamisesta luovutaan, koska omaehtoista karanteeniakin suositellaan enää vain perheessä tapahtuneissa altistumisissa. Yleisten koronaohjeiden mukaan muissa paikoissa kuin samassa taloudessa altistuneita ohjeistetaan vain seuraamaan tarkasti mahdollisia oireita, ei jäämään omaehtoiseen karanteeniin. Näin ollen henkilökuntaa työllistävien altistusilmoitusten lähettämistä ei koeta enää tarpeelliseksi.

Mahdollisesta altistuksesta ei tarvitse sairastuneenkaan yleensä enää ilmoittaa kunnan palveluihin. Poikkeuksena tähän ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, jonne edelleen toivotaan sairastuneiden ilmoittavan mahdollisesta altistumisesta.

Linkit:

Aluehallintoviraston tiedote 31.1.2022: Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi uudet rajoituspäätökset Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon – Uudenmaan liikunta-, virkistys- ja harrastustilat voi avata huomenna 1.2.
THL: Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä
Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset
Sipoon ohjeet koronatestauksesta ja testiin hakeutumisesta eri tilanteissa
Sipoon ohjeet koronavirukseen sairastuneelle

 

Viimeksi muokattu 31.01.2022