Kommunerna i KUUMA-regionen: Tillväxtkommunerna ska ges större vikt i statsandelssystemet

Barn under 12 år kommer att vara de dyraste invånarna för kommunerna efter social- och hälsovårdsreformen. Till följd av reformens finansieringsmodell kommer de som är födda i KUUMA-regionen och bor där hela sitt liv aldrig att kunna täcka kommunens kostnader enligt den inkomst- och utgiftsstruktur som gäller efter reformen. Social- och hälsovårdsreformen lyfter fram problemen med statsandelssystemet: kommunerna ansvarar inte längre för de dyra social- och hälsovårdsutgifterna, men driftsekonomin i kommuner med en ung befolkning kommer dock att bli negativ. Det behövs tjänster för barnfamiljer men tillväxtkommunerna blir tvungna att finansiera dessa investeringar genom lån. Staten har lovat att åtgärda detta problem i samband med social- och hälsovårdsreformen genom att göra ändringar i statsandelssystemet – det återstår att se om detta verkligen kommer att ske.

Eero Laesterä, doktor i förvaltningsvetenskaper och specialiserad på kommunalekonomi samt ekonomie magister Tuomas Hanhela från FCG har nyligen gjort en utredning i anslutning till ärendet där man bland annat granskar kommunerna i KUUMA-regionen.

Laesteräs och Hanhelas observationer:

  • Barn och unga har en negativ inverkan på kommunens ekonomi medan pensionärer och äldre medför ett överskott i ekonomin efter social- och hälsovårdsreformen.
  • Kostnadseffektiviteten i tjänsterna för barnfamiljer, och i synnerhet tjänsterna för barn, blir allt viktigare för kommunens ekonomiska jämvikt efter reformen.

 

KUUMA-kommunerna vill ta upp frågan till diskussion så att växande kommuner med ett stort antal barnfamiljer inte hamnar i en ojämlik ställning till följd av social- och hälsovårdsreformen − och så att kommunerna även i fortsättningen kan erbjuda barnfamiljerna heltäckande tjänster.

Även andelen personer med främmande språk som modersmål av befolkningstillväxten borde beaktas mycket bättre i reformen av statsandelssystemet.

Kommer staten från och med nu att stödja ungdom och tillväxt eller åldrande?

 

KUUMA-regionen utgörs av de 10 kranskommunerna kring huvudstadsregionen. KUUMA-kommunerna är Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis. KUUMA-kommunerna har sammanlagt över 330 000 invånare. Befolkningen i KUUMA-regionen beräknas öka mer än den sammanlagda befolkningen i landskapen Birkaland och Egentliga Finland fram till år 2040.

 

Senast uppdaterad 08.09.2022