KUUMA-seudun kunnat: Kasvukunnat huomioitava paremmin valtionosuusjärjestelmässä

Sote-uudistuksen myötä kalleimpia asukkaita kunnille ovat alle 12-vuotiaat lapset. Uudistukseen liittyvän rahoitusmallin seurauksena KUUMA-seudulla syntyvä ja siellä koko elämänsä asuva ei tule sote-uudistuksen jälkeisellä tulo-meno-rakenteella koskaan kattamaan kunnalle syntyviä menoja. Sote-uudistus tuo esiin valtionosuusjärjestelmän ongelmat: kuntien vastuulta siirtyvät pois kalliit sote-menot, mutta nuoren väestöpohjan omaavien kuntien käyttötalous tulee painumaan negatiiviseksi. Lapsiperheille tarvitaan palveluja, mutta näitä investointeja joudutaan rahoittamaan lainarahalla. Valtio on luvannut, että sote-uudistuksen yhteydessä tämä ongelma korjataan valtionosuusjärjestelmään tehtävillä muutoksilla – tapahtuuko näin todella, jää nähtäväksi.

Kuntatalouteen erikoistunut hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä ja KTM Tuomas Hanhela FCG:ltä ovat tehneet aiheeseen liittyen tuoreen selvityksen, jossa tarkastellaan muun muassa KUUMA-seudun kuntia.

Laesterän ja Hanhelan havaintoja:

  • Lasten ja nuorten talousvaikutus on kunnan kannalta negatiivinenkun taas eläkeläisten ja ikääntyneiden talousvaikutus on kunnan kannalta ylijäämäinen sote-uudistuksen jälkeen.
  • Lapsiperheiden ja erityisesti lasten palveluiden kustannustehokkuus korostuu sote-uudistuksen jälkeen koko kunnan tasapainotilan kannalta.

KUUMA-kunnat haluavat nostaa aiheen keskusteluun, jotta kasvavat ja lapsiperhepainotteiset kunnat eivät jäisi epätasa-arvoiseen asemaan sote-uudistuksen myötä – ja jotta lapsiperheille voitaisiin jatkossakin taata kattavasti palveluja kuntien toimesta.

Myös vieraskielisten osuus väestönkasvussa tulisi huomioida nykyistä paljon paremmin valtionosuusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä.

Tukeeko valtio tästä eteenpäin nuoruutta ja kasvua vai ikääntymistä?

Kasvun hinta 2022 -materiaali, KUUMA-seudun mediatilaisuus 8.9.2022

KUUMA-seutu muodostuu pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevista 10 kehyskunnasta. KUUMA-kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KUUMA-seudun yhteenlaskettu asukasmäärä on yli 330 000. Seudun väkiluvun on ennustettu kasvavan vuoteen 2040 mennessä enemmän kuin Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien yhteensä.

 

Viimeksi muokattu 08.09.2022