Informations- och diskussionsmötet om småbarnspedagogikens lokaler i södra Sibbo senareläggs

Sibbo kommun förbereder en lösning för daghemsbyggnadernas framtid i södra Sibbo. Målet är att hitta en lösning som säkerställer funktionella, hälsosamma och säkra lokaler för Landsängens daghem, daghemmet Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem i framtiden. De nuvarande lokalerna i alla tre daghem har konstaterats vara i ett sådant skick att det inte är värt att sanera dem.

Behandlingen av alternativa lokallösningar tar dock längre än planerat. Även beslutsfattandet i ärendet kommer därför att ske vid ett senare skede, förmodligen i maj. På grund av ovan nämnda skäl senarelägger kommunen informations- och diskussionsmötet riktat till vårdnadshavarna. Den ursprungliga planen var att ordna mötet vecka 12, men nu har tidtabellen ändrats och mötet ordnas senare på våren.

Kommunen fattar inget beslut i lokalärendet förrän vårdnadshavarna har hörts och mötet har ordnats. Kommunen informerar om mötesdatumet och ger anvisningar för deltagande så snart som möjligt. Alla intresserade är välkomna att delta i mötet.

Länkar

Tidigare meddelanden om ärendet på sibbo.fi:
Småbarnspedagogikens lokaler i södra Sibbo ska tänkas om – kommunen samlar in vårdnadshavares synpunkter vecka 12 (4.3.2022)
Beslut om småbarnspedagogikens lokaler i södra Sibbo fattas våren 2022 (17.2.2022)

 

Senast uppdaterad 18.03.2022