Beslut om småbarnspedagogikens lokaler i södra Sibbo fattas våren 2022

Utredningen fokuserade på tre daghem i området: Landsängens daghem, daghemmet Västerskogin päiväkoti och Skogsbackens språkbadsdaghem. När det gäller dessa daghem har man redan 2020 beslutat att de inte kommer att saneras av ekonomiska och tekniska skäl. Målet är att säkerställa funktionella, hälsosamma och säkra lokaler för användarna av dessa byggnader i framtiden.

Utredningen om lokallösningarna blev färdig nu i januari 2022. Den utarbetades av WSP Finland Oy. Nästa steg är att lokalutredningen behandlas i förtroendeorganen under våren. Målet är att dra riktlinjer om bland annat följande frågor:

  • Hur genomförs lokallösningarna på längre sikt?
  • Har verksamheten behov av tillfälliga lokaler, och vilka skulle de eventuellt vara?

Vårdnadshavarna till barnen och personalen i ovan nämnda daghem kommer att informeras om eventuella framtida faser av projektet i mars–maj 2022 när ärendet fortskrider.

 

Senast uppdaterad 17.02.2022