Huoltajien kuulemis- ja kommentointitilaisuus Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen tulevista tilaratkaisuista siirtyy

Sipoon kunta valmistelee tilaratkaisua Etelä-Sipoon päiväkotien tulevaisuudelle. Landsängens daghemille, Västerskogin päiväkodille ja Metsärinteen kielikylpypäiväkodille etsitään ratkaisua, jolla niille saataisiin varmistettua tulevaisuudessa toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat. Kaikkien kolmen päiväkodin nykyisten tilojen on todettu olevan sellaisessa kunnossa, ettei tiloja ole kannattavaa peruskorjata.

Vaihtoehtoisten tilaratkaisujen käsittely kestää ennakoitua pidempään ja päätöksenteko asiasta siirtyy tämänhetkisen arvion mukaan toukokuulle. Tästä syystä myös viikolle 12 suunniteltu huoltajien kuulemis- ja kommentointitilaisuus siirretään pidettäväksi myöhemmin keväällä.

Huoltajia tullaan kuulemaan ja tilaisuus tullaan järjestämään ennen kuin tilaratkaisuista päätetään. Kunta tiedottaa tilaisuuden ajankohdasta ja osallistumisohjeista myöhemmin heti, kun niistä on tietoa. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen.

Linkit

Aiemmat tiedotteet aiheesta sipoo.fi:ssä:
Huoltajia kuullaan Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen tulevista tilaratkaisuista viikolla 12 (4.3.2022)
Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen tilaratkaisuista päätetään keväällä 2022 (17.2.2022)

 

Viimeksi muokattu 18.03.2022