Information till personer som kommer från Ukraina till Sibbo och till dem som hjälper dem

Alla flyktingar som anländer från Ukraina uppmanas därför att registrera sig på närmaste polisstation för att ansöka om asyl eller tillfälligt skydd.

Migrationsverket har samlat in information om ansökan om uppehållstillstånd:

Inrikesministeriets pressmeddelande om tillfälliga uppehållstillstånd:

Hälsovårdstjänster

Ukrainare som anländer till Sibbo får hälsovårdstjänster i första hand via Migrationsverkets förläggning, i andra hand från hälsocentralen, rådgivningarna eller skolhälsovården.

Personer i behov av brådskande vård ombeds kontakta hälsocentralens tidsbeställnings- och rådgivningsnummer för en bedömning av vårdbehovet, tfn 019 5600 600 mån-fre 8-16. Brådskande vård omfattar till exempel svår smärta, försämring av allmäntillståndet, försvårade symtom vid en akut infektionssjukdom, frakturer och akuta sår. Utanför hälsocentralens öppettider kan man få hjälp via Jourhjälpen på numret 116117. Ring alltid 112 i akuta situationer.

Säkerhetsinformation på ukrainska

Räddningsstationerna har sammanställt en säkerhetsbroschyr med viktig säkerhetsinformation på ukrainska. Broschyren innehåller information på ukrainska om bland annat nödnumret och appen 112 Suomi, räddningsväsendet i Finland, förhindrande av och agerande vid brand samt befolkningslarm.

Säkerhetsbroschyren på ukrainska (pdf)

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Utbildningen för barn och unga i Finland är avgiftsfri. Många ukrainska barn som anlänt till Sibbo har redan inlett sina studier i Sibboskolorna, och även ukrainska barn som anländer senare till Sibbo är varmt välkomna till undervisningen.

Vårdnadshavarna till de ukrainska barnen som anländer till Sibbo eller deras assistenter kan kontakta Utbildningstjänster i Sibbo kommun om skolarrangemangen:

  • För information om skolarrangemangen för barn i grundskoleåldern, kontakta undervisningschef Riikka Strandström, tfn 040 683 6890, riikka.strandstrom@sibbo.fi.
  • För information om förskoleundervisningen för barn i förskoleåldern, kontakta chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, tfn 050 362 5279, mervi.keski-oja@sibbo.fi.

Varje dag i förskolan och skolan inkluderar en gratis varm måltid. Barnen och ungdomarna får också gratis böcker och annat material som används på lektionerna.

De ukrainska barnen får också delta i småbarnspedagogiken om de så vill. Detta förutsätter dock att det finns lediga platser inom småbarnspedagogiken. I Finland tas en avgift ut för småbarnspedagogiken enligt familjens inkomster. Småbarnspedagogiken kan också vara avgiftsfri beroende på inkomsterna. En dag inom småbarnspedagogiken på ett daghem och ett familjedaghem innehåller en varm måltid. För information om arrangemangen för småbarnspedagogik för ukrainska barn, kontakta chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, tfn 050 362 5279, mervi.keski-oja@sibbo.fi.

Hjälppunkt för donationer

Hjälppunkten ligger i gamla Sockengården på adressen Stora Byvägen 18. Vi tar emot kläder och bruksföremål i gott skick. Mer information om hjälppunkten finns på den här länken. 

Kultur- och fritidstjänster

Ukrainska flyktningar får avgiftsfritt delta i verksamhet som ordnas av Kultur- och fritidstjänster i Sibbo. Bildningsutskottet beslutade vid sitt möte 1.6.2022 att inga avgifter tas ut av ukrainska flyktingar som deltar i verksamhet ordnad av Sibbo kommuns Kultur- och fritidstjänster under tiden 1.6–31.12.2022. Läs mera om avgiftsfria kultur- och fritidstjänster. 

Stöd om situationen i Ukraina orsakar ångest

Situationen kan vara ångestframkallande både för personer som anländer till Sibbo och för dem som vill hjälpa. Om situationen i Ukraina orsakar ångest kan man söka hjälp bland annat via följande organisationer:

 

Invånare i Sibbo har även tillgång till kommunens egna social- och hälsovårdstjänster.

Senast uppdaterad 01.03.2023