Ukrainska flyktningar får avgiftsfritt delta i verksamhet som ordnas av Kultur- och fritidstjänster i Sibbo

Alla kurser vid Sibbo institut är avgiftsfria för ukrainska flyktingar under hösten.

Sibbo kommuns Idrottstjänster erbjuder fritt inträde till Allaktivitetshallens motionssal, avgiftsfritt deltagande i höstens gruppmotionstimmar samt gratis motionsrådgivning. Utöver dessa ordnar Idrottstjänster även många andra avgiftsfria aktiviteter. Mer information finns på Idrottstjänsters webbplats.

Sibbo kommuns Kulturtjänster tillhandahåller avgiftsfritt de tjänster som kommunen själv ordnar. På sommaren och hösten ordnas bland annat kulturvandringar. Alla utställningar är också avgiftsfria. Mer information finns på Kulturtjänsters webbplats.

Sibbo kommuns Bibliotekstjänster erbjuder gratis bibliotekskort till ukrainska flyktningar. De andra tjänsterna är redan gratis på biblioteken. Mer information finns på Bibliotekstjänsters webbplats.

Aktiviteterna på ungdomsgårdarna är avgiftsfria. Sibbo kommuns Ungdomstjänster ordnar också gratis utflykter och läger under sommaren.

Mer information:

Webbplatsen sibbo.fi (Kultur- och fritidstjänster)

Senast uppdaterad 06.06.2022