Fullmäktige godkände planerna för två nya bostadsområden i Sibbo

Illustration: Risto Ala-aho, FCG. Cirka 30 småhustomter planeras i dallandskapet vid Söderkulla gård.

Småhus, odlingsspalter, lekplats och gästbrygga intill Söderkulla gård

Fullmäktige beslutade godkänna detaljplanen för Söderkulla gårds bostadsområde (S20). Planen gör det möjligt att bygga ett litet, idylliskt bostadsområde för cirka 150 invånare. Planen omfattar ungefär 30 tomter för småhus i ett dallandskap.

Därutöver finns det ett parkområde med odlingsspalter som kan hyras, en lekplats och en gästbrygga på området.

Du kan läsa mera om planen på fullmäktiges föredragningslista och planens webbplats: www.sipoo.fi/s20

Småhus i traditionsbyn Trä-Tallmo för cirka 220 invånare

Bild: Muuan Oy

Illustration: Gatuvy i Trä-Tallmo.
Illustration: Muuan Oy. Gatuvy i Trä-Tallmo.

Fullmäktige godkände också detaljplanen för Trä-Tallmo (TM1), som möjliggör en traditionsby i området. Planen gör det möjligt att bygga småhus för cirka 220 invånare intill tätorten Tallmo. Man kan flytta gamla timmerhus till området eller bygga nya traditionella hus. Planen strävar efter att skapa möjligheter att smidigt kombinera arbete och boende.

Tillsammans med planområdet Tallmobågen fungerar detaljplanen som en utgångspunkt för utvecklingen av stationsområdet i Tallmo. Utvecklingen av Tallmoområdet bidrar till att inleda lönsam persontågstrafik på Kervo–Nickby-banan.

I planen utreder man också möjligheten att komplettera egnahemsstrukturen på de fastigheter som gränsar till kommunens markområde och Blekdalsvägen enligt delgeneralplanelösningen för Tallmo. Planen omfattar även områdena vid Blekdalsvägen och Byändavägen när det gäller gatuförbindelsen. En säker gatuförbindelse ordnas från detaljplaneområdet till Talman koulu och daghemmet.

Mer information om planen får du på fullmäktiges föredragningslista och planens webbplats: www.sipoo.fi/tm1

Länkar:

Fullmäktiges föredragningslista
Webbplatsen för detaljplanen för Söderkulla gårds bostadsområde: www.sipoo.fi/s20
Webbplatsen för detaljplanen för Trä-Tallmo: www.sipoo.fi/tm1

 

Senast uppdaterad 06.06.2023