Valtuusto hyväksyi kahden uuden asuinalueen kaavat Sipoossa

Havainnekuva: Risto Ala-aho, FCG, Söderkullan kartanon viereen on suunniteltu noin 30 pientalotonttia laaksomaisemaan.

Pientaloja, viljelypalstoja, leikkipaikka ja vierasvenelaituri Söderkullan kartanon viereen

Valtuusto päätti hyväksyä Söderkullan kartanon viereen laaditun asemakaavan (S20). Kaava mahdollistaa pienen ja idyllisen asuinalueen noin 150 asukkaalle. Kaavassa alueelle on suunniteltu noin 30 pientalotonttia laaksomaisemaan.

Lisäksi asuinalueelle on tulossa puistoalue vuokrattavine viljelypalstoineen, leikkipaikka sekä vierasvenelaituri.

Kaavasta voit lukea lisää valtuuston esityslistalta tai kaavan verkkosivuilta: www.sipoo.fi/s20.

Pientaloasumista Puu-Talman perinnekylään noin 220 asukkaalle

Kuva: Muuan Oy

Havainnepiirros. Katunäkymä Puu-Talmasta.
Havainnekuva: Muuan Oy, Katunäkymä Puu-Talmassa.

Valtuusto hyväksyi myös Puu-Talman perinnekylän mahdollistavan asemakaavan (TM1). Kaava mahdollistaa pientaloasumista noin 220 asukkaalle Talman taajaman kyljessä. Alueelle voi siirtää vanhoja hirsitaloja tai rakentaa uusia perinnetaloja. Kaavassa on pyritty luomaan mahdollisuuksia myös joustavalle työnteon ja asumisen yhdistämiselle.

Kaava toimii yhdessä Talmankaaren kaava-alueen kanssa aloitusalueina Talman asemaseudun kehittämiselle. Talman kehittäminen tukee osaltaan kannattavan henkilöliikenteen avaamista Kerava–Nikkilä-radalla.

Kaavassa on tarkasteltu myös mahdollisuutta täydentää Laaksotiehen rajautuvien kiinteistöjen omakotirakennetta Talman osayleiskaavan mukaisesti. Kaavaan sisältyvät myös Laaksotien ja Kylänpääntien alueet katuyhteyden osalta. Alueelta toteutetaan turvallinen katuyhteys Talman koululle ja päiväkodille.

Lisää kaavasta on luettavissa valtuuston esityslistalta ja kaavan verkkosivuilta: www.sipoo.fi/tm1 .

Linkit:

Valtuuston esityslista
Söderkullan kartanon asuinalueen kaavan verkkosivu: www.sipoo.fi/s20
Puu-Talman kaavan verkkosivu: www.sipoo.fi/tm1

 

Viimeksi muokattu 06.06.2023