En dag med hemvården är en upplevelse av glada möten

Funktionella utrymmen i en vacker träbyggnad

Intill Nickby social- och hälsovårdscentral finns seniorcentret och där, mitt emot brandstationen, i en vacker träbyggnad finner man hemvårdens nervcentral. Här hålls möten, delas dagens arbetsuppgifter bland skötarna och planeras hemvårdsarbetet. Pausutrymmet fungerar som platsen där matsäcken äts och där kan också arbetarna i de många uppgifterna inom hemvården sinsemellan bolla med arbetsrelaterade frågor. Hemvårdens mångprofessionella team består av fysioterapeuter, en verksamhetsterapeut, socialarbetare, en läkare, närvårdare och sjukvårdare.

Jag har fått tillstånd av servicechefen för seniorer och funktionshindrade, Marko Hyvärinen att bekanta mig med hemvårdens verksamhet under ett förmiddagspass.

-Du får följa med en av våra skötare för att träffa några trevliga kunder – någon annan form av kunder har vi för övrigt inte, konstaterar Hyvärinen.

Morgonrunda i Söderkullatrakten

Jag har beodrats att följa med Suvi Annanmäki, som är sjukskötare och idag står på programmet morgonrundan i Söderkullatrakten. Sjukskötare Annanmäki har en lång erfarenhet inom grundvårdens hemvårdsarbete, men från och med början av året har hon trivts i Sibbo kommuns hemvårds tjänst.

-Hemvårdens sjukskötare har traditionellt haft dagsarbete under vardagar, men i Sibbo har jag möjlighet enligt egen vilja att göra tvåskiftsarbete. Dessutom har man trevliga kunder och varje dag är lite olik föregående, räknar Annanmäki upp de bästa sidorna i hemvårdsarbetet på allmän nivå.

Det kollegiala stödet är utmärtk, arbetet är flexibelt och läkaren får lovord

När vi börjar prata om Sibbo, finner Annanmäki mera orsaker varför hon inte nödvändigtvis skulle välja treskiftsarbete längre.

-Vi har ett fantastiskt team i Sibbo, där flexibilitet förekommer på alla håll enligt behov, arbetsmetoderna är tidsenliga och förmanen är noggrann, rättvis och kreativ, en person som kräver mycket, men också ger mycket – och vi har en fantastisk läkare, henne får du verkligen lyfta fram i din text, skrattar Annanmäki.

-Hemvårdens läkare Merja Arokoski är verkligen en person i alldeles rätt position, hon är lätt att närma sig och mycket hjälpsam, alla våra kunder och hela personalen tycker om henne, konstaterar hemvårdens sjukskötare Suvi Annanmäki.

Väskan på axeln och ut på vägen

Innan hon hoppar in i en nästan ny Skoda Fabia, kollar Annanmäki ännu en gång igenom sin lista och kontrollerar, att alla kundernas nycklar är med. En liten titt in i skötväskan att allt som behövs är med. Väskan ser stor ut men är inte särskilt tung, men innehållet är brokigt. Engångshandskar, ansiktsmasker och förstås en salig blandning diverse medel och attiraljer kräver sitt utrymme. Väskan slinker med en van rörelse på Skodans bak bänk och färden till den första kunden kan börja.

Innehållet av hemvårdens väska.
Mångahanda saker åker med i hemvårdens väska, som trots sin stora storlek inte är särskilt tung.

I en liten stor kommun är distanserna långa

På vägen från Nickby till första kundbesöket intill Söderkulla centrum hinner man diskutera, eller fundera på sina egna saker, som Annanmäki ofta brukar göra.

-Här i södra området får man faktiskt sitta en del i bilen, men mig stör det inte, det blir ofta att man funderar på allt möjligt och ibland planerar man medan man kör till exempel i vilken ordning man tänker göra vad hos en kund, eller exempelvis i vilken ordning kundbesöken lönar sig att förverkliga, beskriver Annanmäki.

Hemvårdens sjukskötare på väg till en kund med bil.
Hemvårdens personal i Sibbo åker sina arbetsresor med nya Skoda Fabia-personbilar. Innan följande kund kontrolleras ännu att allting säkert blev antecknat från föregående besök och samtidigt kontrolleras vilka uppgifter som väntar hos följande.

Ett självständigt arbete med kollegers stöd

I allmänhet kan man enligt de ramar som satts upp, planera ganska fritt hur dagen löper. Annanmäki prioriterar givetvis skötarbeten enligt viktighetsordning, men det är fullt tillåtet att använda sunt förnuft exempelvis gällande ordningen mellan kunderna. Särskilt då avstånden är långa, är det ingen idé i att köra fram och tillbaka.

-Man strävar alltid till att en så stor del av dagen används specifikt för kundens bästa och hos den, bestyrker Annanmäki.

Emellanåt kan vårdupggifter bytas längs med dagen, ifall uppgiftsfältet så kräver. Flexibilitet och kapacitet att omforma arbetet är alldeles klart på god nivå i Sibbo hemvård.

Möten med mänskligt värde och leende

Denna morgon har det råkat bestå av främst minnessjuka kunder och den första är en person som bor självständigt. Annanmäki sköter med rutin morgonrutinerna, men allting lyckas inte alltid att göra och det är inte direkt någons fel. Av en äldre person kanske en provtagning inte lyckas just då och det är alldeles onödigt att tvinga senioren genomgå tråkiga upplevelser eller bli stressad. Icke-brådskande ärenden kan väl flyttas över till följande dag, ett prov som behövs tills fredagen måste inte lyckas tas just på tisdag.

Det är glädjande att följa med hur Annanmäki bemöter kunderna på ett raskt sätt, men ändå på något konstigt sätt lyckas få en känsla att hon ingalunda har bråttom någonstans. En minnessjuk kund kan nämligen ha i den mån kognitiva svårigheter, att snabbt pratade saker inte blir uppfattade. Och ibland måste saker upprepas flera gånger, för att båda ska vara på det klara att vad som händer.

Bakom ansiktsmasken kan man inte se munnen, men leendet återspeglas i ögonen – detta sker inte då man tvångsler. Annanmäkis leende är äkta, man kan se att hon bryr sig om sina kunder.

En väntad gäst

En minnessjuk dams make, som verkar som närståendevårdar berättar, att hemvårdens besök, är alltid något man ser fram emot. Hans fru piggnar också alltid till när Suvi, eller någon annan hemvårdare kommer och hjälper med morgonrutinerna. Samtidigt får herren själv möjlighet att för en stund sätta sig ner och dricka kaffe.

-Visst är det ju tufft ibland när [den minnessjuka kunden] inte riktigt känner igen någon utöver mig själv, men hon är alltid glad när morgonskötaren kommer och så får vi dagen ordentligt igång, och jag kan sätta ner mig också en stund, konstaterar mannen vid köksbordet.

Fotvård, sårvård, köplistor och insulinnivåer

Uppgiftsfältet i hemvården är brett och två likadana dagar finns inte. Ibland är dagens uppgifter mera fokuserade på vårduppdrag, medan ibland är kundens behöv mera vardagliga. Lyckligtvis kan till och med informationspraktikanten vara till nytt, då vid mötet med den tredje kunden, dagens första mötes spänning något avtagit.

Under tiden som sjukskötare Annanmäki går igenom butikslistan med kunden, serverar jag kunden kaffe och skär färdigt gurka och tomat att sättas i kylskåpet. Eftersom jag gjort karriär som både restaurangchef och cateringföretagare, har jag givetvis hygienpasset i kraft, något som naturligtvis krävs för sådana här uppgifter utöver god handhygien.

Hemvårdens sjukskötare binder en kunds ben.
Sjukskötare Suvi Annanmäki fixar med vana tag bindorna kring kundens ben. Det är viktigt att bindorna är tillräckligt spända, men det skall inte göra ont och blodcirkulationen skall inte hindras. Ibland måste en färdig binda öppnas och göras om på nytt, men det fixar Annanmäki med sina kvicka fingrar ordagrant i en handvändning.

Även om klockan går känner kunden inte tidspressen

Förmiddagens kundbesök genomförs både enligt plan och tid, även om ett enskilt uppdrag måste överföras till följande dag. Eller egentligen gick förmiddagen inte fullt enligt ursprunglig plan, eftersom fördelningen av arbetsresurserna hade gjorts på ett annat sätt än normalt, hade Suvi Annanmäki faktiskt flera kundbesök än normalt, men med bra planering löste sig även detta och i slutändan gick dagen som i det välkända finlandssvenska lifestyleprogrammet.

Via lunchpaus mot nya bemötanden

Sjukskötare Suvi Annanmäki har till följande lunchpaus, varefter hennes runda ännu fortsätter, där som informationspraktikanten är tvungen att flytta tillbaka till mera bekanta arbetsenvironger. Till slut kan jag baserat på en intressant förmiddag bara konstatera, att då den dagen kommer att jag behöver hjälp från hemvården, hoppas jag verkligen, att det går lika fint till som i Sibbo år 2021.

Sibbo kommuns hemvårds sjukskötare Suvi Annanmäki.
Sibbo kommuns hemvårds sjukskötare Suvi Annanmäki njuter av sitt arbete och är uppskattad bland kunderna. De svenskspråkiga kunderna uppskattar, att finskspråkiga Annanmäki vill åtminstone försöka prata svenska. Någon oro över språkfel behöver inte kännas och kunderna är sporrande. Om något ord inte tänker hittas, sägs det på finska, och så lär man ju sig det med det samma på svenska själv också.

Senast uppdaterad 06.07.2022