Du har ännu tid att skicka in din snilleblixt och påverka! Idéerna för deltagande budgetering samlas in som bäst

 

Alla får en chans att framföra sina idéer och rösta om hur projektpengarna, 70 000 euro, borde användas för att utveckla bostadsområdena i Sibbo. Det går att föreslå både enskilda anskaffningar och hela projekt förknippade med t.ex. fritidsmöjligheterna, tillställningar eller närmiljön. Idéerna kan lämnas in på webben samt med pappersblanketter vid SibboInfo-betjäningsställena i Nickby respektive Söderkulla.

Efter idéinsamlingen ställs alternativen fram för omröstning. Invånaridéerna kontrolleras först internt i kommunen för att säkerställa att de uppfyller projektkriterierna. Omröstningsfasen inleds i mars.

Läs mer om projektet, områdena och kriterierna för invånaridéerna på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar, som du hittar bakom denna länk.

För att lämna in din invånaridé direkt, klicka på denna länk.

Senast uppdaterad 18.01.2022