Coronaviruset förekommer fortfarande rikligt – använd munskydd, stanna hemma om du är sjuk och låta dig vaccineras mot coronaviruset!

-Det är fortfarande viktigt att förebygga coronavirusepidemin. Även om de flesta restriktioner har upphävts är det fortfarande viktigt att skydda sig själv och andra och iaktta god handhygien. Vi vill påminna alla Sibbobor att använda munskydd, stanna hemma om de är sjuka och att ta alla de vaccindoser som rekommenderas för dem, säger kommundirektör Mikael Grannas.

I skolor och inom småbarnspedagogiken kan man vid behov slå ihop undervisnings- och barngrupper och ordna gemensamma aktiviteter för olika grupper. Det rekommenderas att vårdnadshavarna använder munskydd om de besöker skolans eller daghemmets inomhuslokaler.

Samma sak gäller även för andra kommunala tjänster, t.ex. bibliotek och ungdomslokaler. Munskydd rekommenderas för personer som besöker dem. Personer som besöker kommunala social- och hälsovårdstjänster är däremot fortfarande skyldiga att bära munskydd, om det inte finns medicinska skäl att inte göra det.

För övrigt har coronarestriktionerna i stort sett upphävts. Offentliga tillställningar får ordnas fritt. Beslutet om hälsosäker användning av kundlokaler och offentliga lokaler i Nyland upphörde att gälla tisdagen den 15 mars 2022. Aktörerna ansvariga för kundlokaler åläggs dock fortfarande enligt lagen att se till att kunderna inte kommer för nära varandra när de vistas i lokalerna, samt erbjuda dem en möjlighet att rengöra sina händer.

Länkar:

Sibbos anvisningar om coronatestning och när man ska söka sig till coronatest
Sibbos anvisningar för personer som insjuknat i coronavirussjukdomen
Information om coronavaccineringar i Sibbo

 

Senast uppdaterad 18.03.2022