Coronavaccineringarna torde komma i gång i början av nästa år

De slutgiltiga arrangemangen är än så länge delvis oklara, men enligt prelimära planer får Sibboborna som hör till de första vaccinationsgrupperna sina vaccinationer i Borgå. Kylförvaring av vacciner som används i den första fasen är utmanande och Social- och hälsovårdsministeriet har därför gett sjukvårdsdistrikt och kommuner anvisningar om att vaccineringarna ska ordnas i tillräckligt stora enheter i den offentliga hälsovården eller företagshälsovården. Närmare information om vaccineringarna ges separat när vaccinet finns att få och vaccineringsarrangemangen har fastställts.

Turordningen för vaccineringarna följer den nationella linjen. Först vaccineras personalen som deltar i vården av coronapatienter, personalen som deltar i vården av äldre samt äldre personer och personer som har sjukdomar som utsätter dem för allvarlig coronavirussjuka.

Länkar om vaccineringar
THL:s informationspaket om coronavacciner
THL:s infopaket om hur vacciners säkerhet undersöks

Senast uppdaterad 12.04.2021