Besöksförbud på akut- och rehabiliteringsavdelningen i Sibbo på grund av coronaexponering

Undantag från förbudet är besök hos svårt sjuka eller personer som får vård i livets slutskede. I dessa fall måste man alltid kontakta personalen i förväg och komma överens om besöket och besöksarrangemangen.

En patient på avdelningen konstaterades vara coronasmittad i slutet av förra veckan. Personalen och de övriga patienterna har exponerats för viruset. Flera av patienterna på akut- och rehabiliteringsavdelningen är sköra på grund av sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd, vilket också gör dem speciellt mottagliga för allvarlig coronasjukdom.

Akut- och rehabiliteringsavdelningen
040 191 4305
telefontider måndag–fredag kl. 13.00–19.00

Senast uppdaterad 31.05.2022