Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 2.3.2022

 

Det temporära beredningsorganets beslut 2.3.2022 

Välfärdsområdes förvaltningsstadga och arvodes- och resestadgan för välfärdsområdets förtroendevalda

Det temporära beredningsorganet beslutade enligt förslag föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner utkastet till förvaltningsstadga och att förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart efter godkännandet och protokollet för detta ärende justeras redan vid mötet. Det temporära beredningsorganet beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det bedömer och fortsätter behandlingen av förvaltningsstadgan i juni och december 2022 på basis av de erfarenheter som fås.

Det temporära beredningsorganet godkände enligt förslag arvodes- och resestadgan för förtroendevalda som en bilaga till förvaltningsstadgan.

Ledningssystem för välfärdsområdets högre nivå och organisationsmodell

Beredningen av organisationsmodellen för välfärdsområdet är en del av det temporära beredningsorganets uppgifterna som sektionen för ledning och kompetens sköter. Det temporära beredningsorganet godkände ledningssystem för övre nivå annars enligt förslag, men beslutade att lägga till Hemvårdstjänster som den tredje resultatenhet inom ansvarsområdet Tjänster för äldre. Det temporära beredningsorganet föreslår välfärdsområdesfullmäktige den organisationsmodellen för beslut.

Välfärdsområdets kostnadställestruktur

Det temporära beredningsorganet godkände utkastet för välfärdsområdets kostnadställestruktur med små förändringar och föreslår välfärdsområdesfullmäktige kostnadställestrukturen för beslut.

Apotti-system

Det temporära beredningsorganet beslutade att föreslå att välfärdsområdesstyrelsen kommer att behandla Apotti-ärendet.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.

Bilagor

Föredragningslista

Ledningssystem för välfärdsområdets övre nivå

Förvaltningsstadgan för välfärdsområdet

Arvodes- och resestadgan för välfärdsområdets förtroendevalda

 

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 03.03.2022