Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 2.3.2022

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 2.3.2022

Hyvinvointialueen hallintosääntö ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityksen mukaisesti ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön luonnoksen ja että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto arvioi ja käsittelee hallintosääntöä edelleen saatujen kokemusten perusteella kesäkuussa ja joulukuussa 2022.

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi esityksen mukaisesti luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön hallintosäännön liiteasiakirjaksi.

Hyvinvointialueen ylätason johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli

Väliaikaisen valmistelutoimielimen johtamisen ja osaamisen jaoston tehtäviin kuuluu hyvinvointialueen organisaatiomallin valmistelu. Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi ylätason johtamisjärjestelmän ja organisaatiomallin muutoin esityksen mukaisesti, mutta päätti lisätä Ikääntyneiden palvelut -vastuualueeseen kolmanneksi tulosyksiköksi Kotihoitopalvelut. Väliaikainen valmistelutoimielin esittää organisaatiomallia aluevaltuuston päätettäväksi.

Hyvinvointialueen kustannuspaikkarakenne

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti hyväksyä kustannuspaikkarakenteen luonnoksen pienin muutoksin ja ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy kustannuspaikkarakenteen.

Apotti-järjestelmä

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti esittää Apotti-asiaa aluehallituksen käsiteltäväksi.

Muut esityslistan asiat väliaikainen valmistelutoimielin päätti tai merkitsi tiedoksi esitysten mukaisesti.

Liitteet 

Esityslista

Hyvinvointialueen ylätason johtamisjärjestelmä

Hyvinvointialueen hallintosääntö

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. itauusimaa.fi

 

Viimeksi muokattu 03.03.2022