T6 Detaljplan för Östra Tasträsk, utkastet framlagt

Beredningsmaterialet för utkastet till detaljplan läggs fram. Planeringsområdet är beläget öster om Tasträsk ca 1–1,5 km från Söderkulla centrum. Planområdets storlek är ca 48 hektar. Avsikten med planarbetet är att möjliggöra byggandet av en matargata i enlighet med delgeneralplanen samt byggandet av ett nytt egnahemsområde för ca 300–400 invånare. På samma gång dras riktlinjer upp för den fortsatta utvecklingen av de befintliga fastigheterna för boende.

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 29.10.2020 – 30.11.2020 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/t6.

Eventuella åsikter om utkastet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 30.11.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Växelverkan kommer att ordnas på ett sätt som är möjligt under de rådande undantagsförhållandena. Det är möjligt att lämna in åsikter elektroniskt via kartenkäten och tjänsten dinåsikt.fi. Länkarna till sidorna finns på detaljplanens webbsida www.sibbo.fi/t6.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Pieta Kupiainen tfn. 050 432 8644, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

Markanvändningssektionen

Senast uppdaterad 29.10.2020