T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavaluonnos nähtäville

Asemakaavaluonnoksen valmisteluaineisto asetetaan nähtäville. Suunnittelualue sijaitsee Taasjärven itäpuolella, noin 1-1,5 km Söderkullan keskustasta. Kaava-alue on kooltaan noin 48 hehtaaria. Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa osayleiskaavan mukaisen kokoojakadun rakentaminen, sekä uuden omakotitaloalueen rakentaminen noin 300 – 400 asukkaalle. Samalla linjataan alueen kiinteistöjen jatkokehittämistä pientaloasumiseen.

Asemakaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 29.10.2020 – 30.11.2020 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä SipooInfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina. Kaavaluonnoksen valmisteluaineistoon voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/t6.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti 30.11.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Vuorovaikutus tullaan järjestämään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen mahdollistamilla tavoilla. Mielipiteitä on mahdollista jättää sähköisesti karttakyselyn-, ja Ota kantaa-sivuston kautta. Linkit molempiin löytyvät asemakaavan nettisivuilta osoitteesta www.sipoo.fi/t6.

Lisätietoja antavat kaavoittaja Pieta Kupiainen puh. 050 432 8644 sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Maankäyttöjaosto

Viimeksi muokattu 29.10.2020