S20 Detaljplan för Söderkulla gård bostadsområde, förslag framlagt

 

Kommunstyrelsen beslutade 19.12.2022 lägga fram förslaget till detaljplan för Söderkulla gård bostadsområde. Avsikten med planarbetet är att möjliggöra byggandet av ett nytt egnahemsområde.

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 12.1–13.2.2023 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med planförslaget på kommunens webbplats www.sibbo.fi > Planläggning och utveckling > Detaljplanering > Anhängiga detaljplaner > S 20 Söderkulla gårds bostadsområde.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska lämnas in skriftligt senast måndag 13.2.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Niina Tiittanen tfn. 040 541 7596, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen

Sibbo 12.1.2023

 

Senast uppdaterad 05.01.2023