Offentlig kungörelse, Vasa förvaltningsdomstol: Besvär över beslut enligt vattenlagen

 

Ärende

Till Vasa förvaltningsdomstol har inlämnats besvär över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 29.12.2022 nr 394/2022 (Fastställande av Norkullalandets förbindelsefarled till allmän farled, Sibbo). Sökande Trafikledsverket.

Tillgänglighållande av en besvärshandling

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallintooikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html) under tiden 2.3 – 30.3.2023.

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 02.03.2023