N51 Detaljplaneändring för Kommunalhusbacken och E6 Detaljplan för Söderkulla räddningsstation, utkasten och de uppdaterade programmen för deltagande och bedömning framlagda

Utkasten till detaljplanerna och de uppdaterade programmen för deltagande och bedömning är framlagda i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 13.6–19.8.2024 vid Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) (endast detaljplan E6) under infons öppettider. Man kan också bekanta sig med beredningsmaterialet på kommunens webbplats www.sibbo.fi/n51 och www.sipoo.fi/e6.

Eventuella åsikter om planutkasten ska lämnas in skriftligt senast 19.8.2024, per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

En planutställning för detaljplanen N51 anordnas onsdag 19.6.2024 kl. 15:30–18:30 i servicehuset Elsies festsal (Jussasvägen 18). Områdets planerare är anträffbara under hela tillställningens gång. Välkommen den tid som passar dig bäst!

Planläggarna för detaljplanen E6 är anträffbara i Söderkulla bibliotek 26.6. kl. 1518.

Tilläggsuppgifter (inte i juli) ger planläggningsarkitekt Dennis Söderholm (N51), tfn. 040 141 7043, planplanerare Henna Malinen (E6), tfn. 040 530 2185, samt planläggningschef Eric Roselius, tfn 040 153 1037, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Markanvändningssektionen
Sibbo 13.6.2024

 

Senast uppdaterad 10.06.2024