N48B Detaljplan och detaljplaneändring för Dalskärrsvägens östra sida, fas 2, utkastet framlagt

Beredningsmaterialet för detaljplanen är framlagt 1.2.-1.3.2024 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) och på planens webbsidor http://www.sipoo.fi/sv/n48b.

De skriftliga åsikterna ska vara kommunen tillhanda senast 4.3.2024, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Niina Tiittanen tfn. 040 541 7596, samt tf. planläggningschef Dennis Söderholm, tfn 040 141 7043, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Markanvändningssektion, Sibbo 1.2.2024

 

Senast uppdaterad 31.01.2024