N48B Laaksosuontien itäpuolen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 2. vaiheen luonnos nähtäville

Asemakaavaluonnoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 1.2.-1.3.2024 ja siihen voi tutustua asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) ja kaavan nettisivulla www.sipoo.fi/n48b.

Mielipiteet toimitetaan kirjallisesti 4.3.2023 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antavat kaavoittaja Niina Tiittanen puh. 040 541 7596 sekä vt. kaavoituspäällikkö Dennis Söderholm puh. 040 141 7043, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Maankäyttöjaosto Sipoossa 1.2.2024

 

Viimeksi muokattu 31.01.2024