Meddelande om kungörelsen – Beslut enligt vattenlagen on godkännandet av ett kontrollprogram: revision av kontrollprogrammet för Nord Stream AG:s naturgasledningar mellan Ryssland och Tyskland

 

Ärende: Beslut enligt vattenlagen on godkännandet av ett kontrollprogram: revision av
kontrollprogrammet för Nord Stream AG:s naturgasledningar mellan Ryssland och
Tyskland
Sökande: Nord Stream AG
Dnr: UUDELY/5698/2016

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland delger kontrollplanen ovan genom en offentlig
kungörelse på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats. Kungörelsen och
kontrollplanen (på finska) hålls framlagda för allmänheten 27.4.2022 – 3.6.2022
närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen http://www.ely-keskus.fi/sv (–> välj Nyland), där de kan läsas.

Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 28.04.2022