Ilmoitus kuuluttamisesta – Vesilain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä: Nord Stream AG:n Venäjä-Saksa maakaasuputkien tarkkailuohjelman tarkentaminen

 

Asia: Vesilain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä: Nord Stream AG:n
Venäjä-Saksa maakaasuputkien tarkkailuohjelman tarkentaminen
Hakija: Nord Stream AG
Dnro: UUDELY/5698/2016

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa yllä mainitun tarkkailusuunnitelman
tiedoksi julkisella kuulutuksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla.
Kuulutus ja tarkkailusuunnitelma pidetään nähtävillä 27.4.2022 – 3.6.2022 seuraavassa
osoitteessa, mistä ne ovat luettavissa: http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (–> valitse Uusimaa)

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus (pdf)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 28.04.2022