Meddelande om hörande: Förbud mot rökning vid Kalliomäenkaari 29, Söderkulla

Kommunen ska meddela rökförbud beträffande de utrymmen och områden som avses i ansökan, om det på grund av deras konstruktioner eller andra omständigheter är möjligt att tobaksrök annat än i undantagsfall sprider sig till en annan balkong, till de ställen där man vistas på ett utomhusområde som hör till en annan lägenhet eller in i en annan lägenhet.

Om ni har något att anmärka i ärendet bör det göras skriftligen före 11.11.2022 till Borgå stad, Miljöhälsovården, Teknikbågen 1 A, 06100 Borgå eller via e-post ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi. tebliven respons påverkar inte behandlingen av ärendet.

Tilläggsuppgifter:
Mona Savikko
hälsoinspektör
mona.savikko@porvoo.fi
040-7139893

Senast uppdaterad 10.10.2022