Godkänd detaljplan, N60 Deltaljplaneändring för Genstigen

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.2.2022 § 5 godkänt N60 Genstigen deltaljplaneändringen. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 15 februari 2022 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen

Sibbo 17.2.2022

 

Senast uppdaterad 16.02.2022