Hyväksytty asemakaava, N60 Oikopolku asemakaavamuutos

 

Valtuusto on päätöksellään 7.2.2022 § 5 hyväksynyt N60 Oikopolku asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 15. helmikuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus

Sipoossa 17.2.2022

 

Viimeksi muokattu 16.02.2022